Dit zijn de thema’s…

Dit zijn de thema’s waarvoor wij een TrendsVerwachting opstellen. Gebruik de hashtag #Brainstormdag + de hashtag van het thema en twitter de trends die jij per thema ziet…

 • #Zorg
  • Afbreuk van solidariteitsprincipe
  • Dubbele vergrijzing
  • Bezuinigingen
  • Domotica + robots
  • Kwaliteit vs kwantiteit
  • Life sciences and health
  • Wie neemt de regie ?
  • Macht van de farmaceutische industrie

 

 • #Energie
  • Alternatieve energievormen
  • Dilemma van Duurzaamheid
  • Kleinschalige en decentraal
  • Smart grids
  • Waterstof en brandstofcel
  • KWh als ruil-/betaalmiddel

 

 • #Bouw en #Infra
  • Tekort (woningen) vs overschot (kantoren)
  • Modulair en flexibel (concepten)
  • 3D
  • Nieuwbouw vs. Aanpassen bestaande voorraad
  • Rol Woning Coöperaties
  • Wegennet /verlichting/ smart roads
  • Ruimtelijke indeling
  • Mobiliteit en logisitiek
   • Doorbraak elektrische auto’s?
   •  Parkeren (incl apps)
   • Google Car
   •  Open source cars
   • Lucht vervoer
   • Openbaar vervoer
   • vrachtverkeer

 

 • Nieuwe #ondernemerschap
  • Iedereen ZZP-er?
  • Ketens bouwen: luisteren naar je klant
  • Netwerkeconomie: wie heeft de regie?
  • Economisch structuur; groot – MKB – ZZP
  • Grote bedrijven (met name in maakindustrie) hebben innovatief MKB nodig, maar dat is er te weinig en innoveert te langzaam à incubatorrol van grootbedrijf…..
  •  Samenredzaamhied burgers, coöperaties en eigen initiatieven  (burgelijke ongehoorzaamheid)
  • Eigendomsrechten  leen/ruil diensten
  • Digitalisering van functies (weggeautomatiseerd)

 

 • #Financiering / #economie / #maatschappij
  • Crowdfunding à niet alleen geld maar ook andere inputs
  • Lokaal Collectief is troef:
  • Gemeente (in zin van community van mensen) als basis
  • Internationale financiers

 

 • #Onderwijs
  • Leerling centraal
  • Digitale volgsystemen
  • Flip the classroom
  • Brede school (schooltijden)
  • Digitalisering van leerstof (weg met het boek?)
  • Weg met de middelmaat
  • Kennis overdracht generaties
  • Herwaardering ambachten

 

 • #Technologie/ #HighTech/ #Maakindustrie
  • 3D
  • Chemie
  • Nano en Bio en Neuro
  • Robotico en drones

 

 

 • #ICT en #CreatieveIndustrie
  • Apps
  • ICT als economische aanjager
  • Procesinnovatie
  • Sectorhervormingen

 

 

 • #Retail
  • Leegstand
  • Financiering
  • Online Offline (omnichannel)
  • Beleving ipv Bezit
  • Openingstijden
  • Ketenverkorting (inet en 3d)
  • Faciliteiten, klant als koning
  • Maatwerk en expertise als USP
 • #Agri en #Food
  • Bio industrie (duurzaam)
  • Genetische modificatie
  •  Macht bij de grote concerns  (Monsanto)
  • Hyperlocal
  • Cityfarming (hortihotel, led ipv zon)
  • Herfuncties van boerenbedrijven/ plattelandsondernemerschap

 

 • #Media / #Publishers #journalistiek #kranten #tijdschriften #RTV
 • Burgerjournalistiek
 • Verdienmodellen (paywall/ reclaem/ crowdfunding)
 • Bloggers
 • Digitalisering apps etc
 • Gratis nieuws
 • Verantwoordelijkheid overheid  nieuwsvoorziening  (tv)
 • PIT (print internet televisie)

CrossFactoren  om op iedere sector te leggen

Crisis

Digitalisering

vergrijzing

Privacy

Big Data

Copyright

Menselijke maat

Dilemma van Duurzaamheid

This entry was posted in Nationale Brainstormdag, Trends. Bookmark the permalink.

Comments are closed.