Maatwerk

Een speciale ‘Brainstormdag-op-maat’ is ook mogelijk voor uw…
- Bedrijf
- Ministerie
- Provincie
- Gemeente
- Politieke partij
- Brancheorganisatie
- Zorginstelling of
- Onderwijsinstelling

Neem contact op voor een inhoudelijk voorbespreking waarbij we de scope; het abstractieniveau (Beleidsmatig; Strategisch; Tactisch; Operationeel; Infotainment) en de beoogde resultaten doornemen.
Bel 070 511 44 44 of stuur een email.