Uw innovatievermogen
binnen 8 minuten in beeld

Jos van der Werken, Syntens – Als ondernemer bent u voortdurend alert op marktkansen en nieuwe technologische ontwikkelingen. Maar welke innovatie is nu werkelijk kansrijk voor uw bedrijf? De Syntens Innovatiescan geeft u richting en houvast.

Waar staat uw bedrijf nu? Wat wilt u bereiken? Hoe komt u daar? De Syntens Innovatiescan helpt u stapsgewijs innovatiekansen en innovatievermogen in kaart te brengen. Na afronding heeft u een innovatieactieplan in handen: een plan met concrete acties voor het implementeren en realiseren van kansrijke innovaties. Voor meer informatie zie: Innovatie Scan.

Wilt u een korte Quick Scan maken (8 minuten) om te kijken hoe het met uw innovatievermogen in uw bedrijf staat kijk dan eens op Innovatie Quick Scan.

Syntens is een sparringpartner voor ondernemers. Om u richting en inzicht te geven in uw eigen bedrijfssituatie maken wij gebruik van verschillende instrumenten. Deze instrumenten zijn door Syntens ontwikkeld naar aanleiding van onze ervaringen met ondernemers en toegespitst op innovatie. Meer instrumenten

This entry was posted in innovatie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.