Het leven is een spel

Ruud Hanou - Mijn inzet voor innovatie: Het leven is een spel. In het spel ‘Life – the Game’ heb je drie vrijheden: je mag Doen, Communiceren en Denken & Voelen.

Middels het concept Life – the Game ontdek je hoe je speelser en efficiënter resultaat kunt bereiken door bij elke uitdaging in het spel af te wegen welke vrijheid (of combinatie) je het beste kunt inzetten.

Met Doen beïnvloed je materie
Voordeel is dat je direct resultaat waarneemt. Nadeel is dat voor het inwerken op materie veel energie nodig is en je eigen mogelijkheden beperkt zijn. Via snelwegen en luchtvaartverbindingen kun je inmiddels wel zelfs op grote afstand wat uitrichten.

Met Communiceren beïnvloed je andere deelnemers in het spel
Dat pas je toe als je iets zelf niet kunt of iets niet alleen kunt. Via de elektronische snelweg kun je zelfs deelnemers beïnvloeden aan de andere kant van het speelveld. Communiceren maakt je werk dikwijls veel lichter. Nadeel is wel dat het effect indirect is en de timing wat moeilijker.

Met Denken beïnvloed je energie
Met gedachtekracht werk je direct in op energie, de bouwstof van alles in dit spel. Anders gezegd: je schakelt de Energiesnelweg in om nieuwe situaties in het spel te creëren. De Energiesnelweg is daarmee de grootste belofte voor drastische veranderingen en een heel schone ‘technologie’. Het feedbackmechanisme is verrassend eenvoudig; je gevoel vertelt je of je een gedachte ontwikkelde die (el of niet) past bij je opdracht in het spel. Voordeel van Denken en gebruik van de Energiesnelweg is dat creëren moeiteloos gaat. Nadeel is dat de timing soms onvoorspelbaar is. Resultaten komen echter altijd op het juiste moment.

Doel van dit hele spel is creëren en ervaringen opdoen. Er zijn veel professionals die deelnemers kunnen helpen bij het ontwikkelen van spelvaardigheden. Hoe meer deelnemers zich bewust worden van hun mogelijkheden, des te meer is een beter speelveld via co-creatie haalbaar. Er zijn zoveel goede initiatieven, echter het ontbreekt aan overzicht, waardoor de werkelijke potentie niet zichtbaar is. De eerste actie van de Life – the Game beweging is het verbinden van zoveel mogelijk bewuste, positieve deelnemers en hun bestaande initiatieven en activiteiten. Bijvoorbeeld via de Linkedin Group  en Life-thegame.nl. Doelstelling is zo snel mogelijk tot de kritische massa van 1% van de werelddeelnemers te komen.

This entry was posted in innovatie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.