Circulaire Economie

Bas Luiting – Mijn inbreng, als deelnemer aan de Nationale Brainstormdag, richt zich op de Circulaire Economie; niet alleen als ondernemer (www.cleantechfactory.nl) maar ook als oprichter en initiatiefnemer van de Stichting Circulaire Economie (www.Circulaire-Economie.info).

Het samenbrengen van kennis, het delen daarvan en gezamenlijk uitdragen van dit onderwerp leidt tot verbetering van onze economie; slimmer omgaan met grondstoffen en slimmer producten ontwerpen, daar gaat het om. Onze maatschappij is op weg naar een kantel-economie waarin we straks gaan betalen voor het vruchtgebruik van producten inclusief bijbehorende service. Fabrikanten blijven eigenaar van grondstoffen en verlaten de lineaire economie.

Tevens is het belangrijk dat we in dit proces onze jonge generatie aan het woord laten; het gaat tenslotte om hun toekomst!

This entry was posted in innovatie, Trends. Bookmark the permalink.

Comments are closed.